ترولی آبچکان 3طبقه

ترولی آبچکان 3طبقه

ترولی آبچکان سه طبقه آشپزخانه طول 104 سانتیمتر عرض 54 سانتیمتر ارتفاع 114 سانتیمتر شلف های آبکاری شده توسط روکش