هود استیل

هود استیل

هود استیل رستوران و کبابی به علت وجود رطوبت دود و گرما و دود ناشی از روغن وجود این وسیله

ترولی آبچکان 3طبقه

ترولی آبچکان 3طبقه

ترولی آبچکان سه طبقه آشپزخانه طول 104 سانتیمتر عرض 54 سانتیمتر ارتفاع 114 سانتیمتر شلف های آبکاری شده توسط روکش

گاری حمل دیگ

گاری حمل دیگ

ترولی حمل دیگ دارای چرخ های مقاوم و سیستم ترمز ساخته شده از ورق و پروفیل استیل ابعاد : طول

ترولی بیمارستانی استیل

ترولی بیمارستانی استیل

ترولی گرم بیمارستانی سینی دار تمام استیل دارای 9 طبقه جهت نگهداری سینی ظرفیت 36 عدد سینی ابعاد تقریبی 11775150