کابینت و سینک استیل

کابینت و سینک استیل

سینک و کابینت طول 190 سانتیمتر عرض 65 سانتیمتر ارتفاع 89 سانتیمتر رویه ی سینک صنعتی از جنس استیل ضد

سینک کابینتی

سینک کابینتی

سینک کابینتی دو لگن طول 150 سانتیمتر عرض 66 سانتیمتر ارتفاع 90 سانتیمتر رویه کار از ورق استیل 304 نگیر

سینک دو لگنه پرسی

سینک دو لگنه پرسی

سینک ظرفشویی استیل با دو لگن طول 120 سانتیمتر عرض 65 سانتیمتر ارتفاع 96 سانتیمتر از جنس ورق استیل نگیر