گرمخانه غذا کوچک

گرمخانه غذا کوچک

گرمخانه غذای برقی طول 65 سانتیمتر عرض 58 سانتیمتر ارتفاع 90 سانتیمتر دارای طبقات استیل ، طبقات گرم کن غذا