یخ ساز ایرانی

یخ ساز ایرانی

دستگاه یخ ساز صنعتی جهت ساخت یخ دارای مدل های 50کیلویی 100کیلویی 200کیلویی 250کیلویی 300کیلویی ابعاد حبه یخ ۲/۵×۳×۳ ظرفیت