سیخ گیر اتوماتیک

سیخ گیر اتوماتیک

دستگاه سیخ گیر کباب ظرفیت حداکثر 800 سیخ در ساعت قابلیت تغییر وزن گوشت از 50 تا 120گرم دارای سیستم