دستگاه مرغ بریان 6سیخ

دستگاه مرغ بریان 6سیخ

دستگاه مرغ بریان شش سیخ طول 113 سانتیمتر عرض 49 سانتیمتر ارتفاع 173 سانتیمتر موتور جوجه گردان دارای موتور گیربکسی