توری پیتزا

توری پیتزا

پیتزایی که با این قالب طبخ می شود نازک و ایتالیایی خواهد بود. این قالب ها در دمای بالا تغییر