صفحه چدن دسته دار

صفحه چدن دسته دار

جنس کالا : چدن لعاب شده طول : ۳۵ سانتیمتر عرض : ۲۳ سانتیمتر ارتفاع : ۲ سانتیمتر عمق :