بلندر کاوردار

بلندر کاوردار

بلندر کاوردار مخصوص ابمیوه و بستنی فروشی ها و کافه ها هم قادر به خرد کردن و مخلوط کردن انواع