کره گیر

کره گیر دانه های روغنی

دستگاه کره گیری با توان بازدهی 120کیلوگرم در ساعت از تمامی دانه های روغنی ، کره فندق کره پسته کره