قیمت قفسه صنعتی

قفسه آشپزخانه استیل ادویه جات

قفسه آشپزخانه استیل ادویه جات قفسه نگهداری ادویه جات کسری تجهیز ، مورد استفاده در آشپزخانه جهت نگهداری ادویه جات و حبوبات خواهد بود. قفسه استیل جز تجهیزات نگهداری می باشد ، قفسه استیل برای نگهداری مواد غذایی در انبار یا نگهداری ظروف مورد استفاده قرار می گیرد ، قفسه استیل در ابعاد مختلف بنا به سفارش مشتری ساخته می شود.

1397/08/10[ ادامه ... ][نمایش : 195]

قفسه بندی استیل طرح ایتالیایی

فسه بندی استیل طرح ایتالیایی داخل لوازم تجهیزات آشپزخانه صنعتی کسری تجهیز قفسه بندی یکی از امکانات اولیه یک آشپزخانه و سردخانه می باشد ، در تجهیزات آشپزخانه قفسه بندی برای نگهداری ظروف و مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. در هر آشپزخانه صنعتی ، برای استفاده ی بهینه از فضا جهت دپوی مواد و ظروف از قفسه‌ بندی‌های خاصی استفاده می شود همینطور نمودن این فضا بدون شناخت کافی از مباحث فنی مرتبط ، امکان پذیر نیست. قفسه بندی باعث می شود نظم و نگهداری مواد اولیه بسیار سهولت پیدا کند و سرعت دسترسی به مواد اولیه در آشپزخانه صنعتی بسیار بالا میرود.

1397/08/10[ ادامه ... ][نمایش : 169]